Tjenester

Vi kan tilby revisjon og bistand innenfor en rekke områder

Lovbestemt revisjon

Skattemessig bistand

Omdannelse, fusjon/fisjon

  • Årsoppgjør
  • Budsjettering
  • Regnskapsanalyser
  • Verdivurdering av virksomheter
  • Oppkjøp og salg av virksomheter
  • Etablering av firma
  • Gjeldsforhandling og konkurs
  • Eierstrukturer
  • Formidling av regnskapsføring
  • Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID