Revisorforeningen: Ordningene med utvidet rett til omsorgspenger, sykepenger og forhøyet dagpengesats forlenges

Skrevet . Publisert i Nytt fra Revisorforeningen

Med bakgrunn i usikkerheten rundt konsekvensene av nye smitteverntiltak foreslo Regjeringen i dag å forlenge virkningstiden for de midlertidige ordningene.

Les hele på Revisorforeningen