Revisorforeningen: Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny revisorlov

Skrevet . Publisert i Nytt fra Revisorforeningen

Finanskomiteen slutter seg i all hovedsak til Regjeringens forslag. Vi forventer at loven blir endelig vedtatt i løpet av november og at den blir satt i kraft fra 1. januar 2021.

Les hele på Revisorforeningen