Revisorforeningen: Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten

Skrevet . Publisert i Nytt fra Revisorforeningen

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Les hele på Revisorforeningen