Revisorforeningen: Bærekraftsrapporteringen har vesentlige mangler

Skrevet . Publisert i Nytt fra Revisorforeningen

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av store selskapers bærekraftsrapportering. Kartleggingen viser at dagens rapporteringspraksis har vesentlige mangler. Dette viser viktigheten av at Finanstilsynet inkluderer bærekraft og klima i sitt arbeid.

Les hele på Revisorforeningen