Revisorforeningen: Frister for registrering i Foretaksregisteret

Skrevet . Publisert i Nytt fra Revisorforeningen

Foretaksregisteret må ha mottatt melding om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 20. oktober for å være sikret gjennomføring i 2020.

Les hele på Revisorforeningen