Revisorforeningen: Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Skrevet . Publisert i Nytt fra Revisorforeningen

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen med tall pr. 31. desember 2019. Diskonteringsrenten er endret fra 1,8 % pr. 31.08.2019 til 2,3 % pr. 31.12.2019 basert på foretaksobligasjoner (OMF) og fra 1,3 % til 1,7 % basert på statsobligasjoner.

Les hele på Revisorforeningen