Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Svake systemer skaper skurker

Revisorforeningen: Svake systemer skaper skurker

Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Aksjeloven klar for Brexit

Revisorforeningen: Aksjeloven klar for Brexit

Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Lovfesting av omgåelsesregelen

Revisorforeningen: Lovfesting av omgåelsesregelen

Regjeringen har lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten

Revisorforeningen: Gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten

På oppdrag fra Finansdepartementet har Oxford Research gjort en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Endringer i reglene om likestilling og diskriminering

Revisorforeningen: Endringer i reglene om likestilling og diskriminering

I prop. 63 L (2018–2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: SkatteFUNN til «kriserammede foretak»

Revisorforeningen: SkatteFUNN til «kriserammede foretak»

Vi venter på viktige avklaringer fra Skattedirektoratet om vilkårene for SkatteFUNN for «kriserammede foretak». Så langt det er mulig, bør revisor vente med å attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for en rask og fornuftig avklaring i saken.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Momskompensasjon frivillige organisasjoner

Revisorforeningen: Momskompensasjon frivillige organisasjoner

Fra 1.1.2019 er det innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Revisorforeningen: Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok