Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Rabattordninger og MVA

Revisorforeningen: Rabattordninger og MVA

Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Flere forenklinger i aksjelovene

Revisorforeningen: Flere forenklinger i aksjelovene

Regjeringen foreslår bl.a. enklere regler for avvikling. Videre foreslås det å oppheve kravet til revisjon av mellombalanser for de som har fravalgt revisjon.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn

Revisorforeningen: Regnskapsføreres oppdragsansvar - tematilsyn

Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Norske bedrifter godt fornøyd med sin revisor

Revisorforeningen: Norske bedrifter godt fornøyd med sin revisor

En undersøkelse gjennomført av EPSI Rating viser av kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge holder seg høy. Årets score er «all-time high».

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Riksrevisjonen kritiserer skatteetaten

Revisorforeningen: Riksrevisjonen kritiserer skatteetaten

Riksrevisjonen mener skatteetaten gjør for lite kontroll av selskapsinterne transaksjoner over landegrensene.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Ny hvitvaskingslov vedtatt

Revisorforeningen: Ny hvitvaskingslov vedtatt

Ny hvitvaskingslov ble vedtatt i Stortinget 22. mai og sanksjonert av Kongen i statsråd 1. juni. Det er foreløpig ikke bestemt når loven skal tre i kraft.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: EU har vedtatt opplysningsplikt for skatterådgivere

Revisorforeningen: EU har vedtatt opplysningsplikt for skatterådgivere

EU har vedtatt et direktiv som pålegger advokater, revisorer og andre skatterådgivere opplysningsplikt om skatteplanleggingsstrategier som tilbys for kunder.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Ikke skjerpet beviskrav ved belastende faktum

Revisorforeningen: Ikke skjerpet beviskrav ved belastende faktum

Høyesterett kom til at det ikke skal anvendes et skjerpet beviskrav ved avgjørelsen av størrelsen på erstatningen til staten etter en grov skatt- og avgiftsunndragelse.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad