Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Frister for registrering i Foretaksregisteret

Revisorforeningen: Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen årsskiftet.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Overdragelse av bygg under oppføring

Revisorforeningen: Overdragelse av bygg under oppføring

Finansdepartementet er uenig i Skattedirektoratets praksis.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Opphevelse av aksjeklasser før fisjon

Revisorforeningen: Opphevelse av aksjeklasser før fisjon

Aksjonærene kunne oppheve aksjeklassene forut for en fisjon for deretter å gjeninnføre de samme aksjeklassene etter fisjonen uten skattemessige konsekvenser.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober

Revisorforeningen: Ny hvitvaskingslov i kraft 15. oktober

Den nye hvitvaskingsloven trer i kraft 15. oktober 2018.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Positiv trend for regnskapsinnsending

Revisorforeningen: Positiv trend for regnskapsinnsending

I år var det 15 472 av de totalt 325 651 innsendingspliktige enhetene som ikke leverte årsregnskapet innen fristen 1. august. Det gir en andel på 4,75 %.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Nye økonomiforskrifter til friskolelova og voksenopplæringsloven

Revisorforeningen: Nye økonomiforskrifter til friskolelova og voksenopplæringsloven

Kunnskapsdepartementet fastsatt 1. september 2018 ny økonomiforskrift til friskolelova og ny forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 med bestemmelser om regnskap og revisjon i kapittel 8.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad