Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Tillit

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter

Tilhold

Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.

Internasjonal

Vi har klienter som er datterselskap av internasjonale foretak.

Med vekt på god service

Lang erfaring – høy kompetanse – sentral beliggenhet