Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Regjeringen påfører næringslivet nye byrder og kostnader

Revisorforeningen: Regjeringen påfører næringslivet nye byrder og kostnader

Stortinget må utsette behandlingen av regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser. Konsekvensene for næringslivet er betydelige, mener Revisorforeningen.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Fremtidens selskapsrapportering

Revisorforeningen: Fremtidens selskapsrapportering

Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Nye regler for naturalytelser fra 2019

Revisorforeningen: Nye regler for naturalytelser fra 2019

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslår Regjeringen en rekke endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Revidert nasjonalbudsjett 2018 - skatt

Revisorforeningen: Revidert nasjonalbudsjett 2018 - skatt

Det varsles bl.a. vesentlige endringer i skattereglene for naturalytelser fra 2019 og en forenklet bruttoskatteordning for utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Revidert nasjonalbudsjett 2018 - avgift

Revisorforeningen: Revidert nasjonalbudsjett 2018 - avgift

I revidert budsjett foreslås enkelte endringer som gjelder avgift.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Reelle rettighetshavere

Revisorforeningen: Reelle rettighetshavere

En foreløpig rapport om «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er publisert med støtte fra Revisorforeningen. Formålet er å bidra til veiledning i anti-hvitvaskingsarbeidet.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Revisorforeningen: Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Ideelle organisasjoner og foreninger

Revisorforeningen: Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner og foreninger kan omsette varer og tjenester uten merverdiavgift når vederlaget mottas i form av medlemskontingenter, og omsetningen skjer som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad