Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Revisors oppgaver og plikter i «Tolgasaken»

Revisorforeningen: Revisors oppgaver og plikter i «Tolgasaken»

Revisorforeningen har blitt bedt om å komme med synspunkter i forbindelse med gjennomgangen av den mye omtalte «Tolgasaken».

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Revisors oppgaver og plikter i «Tolga-saken»

Revisorforeningen: Revisors oppgaver og plikter i «Tolga-saken»

Revisorforeningen har blitt bedt om å komme med synspunkter i forbindelse med gjennomgangen av den mye omtalte «Tolga-saken».

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

Revisorforeningen: Endring av samordningsreglene for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(V) Regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for personer født i 1954 og senere fra desember 2014. Bakgrunnen for oppdateringen er endring av samordningsregelverket for offentlige tjenestepensjoner.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Regnskapsstiftelsen gjenopptar ikke arbeidet med ny regnskapsstandard

Revisorforeningen: Regnskapsstiftelsen gjenopptar ikke arbeidet med ny regnskapsstandard

NRS vil avvente en avklaring fra Finansdepartementet i form av en regnskapslovproposisjon før man fortsetter arbeidet med en ny regnskapsstandard for øvrige foretak.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

Revisorforeningen: Oppslagsverk om reelle rettighetshavere

Rapporten "Direkte og indirekte eierskap" gir mye informasjon om identifisering av reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsloven. Den kan brukes som et oppslagsverk i situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite hva som kreves.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Passasjertillegget utbetales pr. passasjer

Revisorforeningen: Passasjertillegget utbetales pr. passasjer

Reiseregulativet skal forstås slik at passasjertillegget til bilgodtgjørelsen skal utbetales pr. passasjer.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Aksjonærene måtte dekke forpliktelsene i et avviklet selskap

Revisorforeningen: Aksjonærene måtte dekke forpliktelsene i et avviklet selskap

Høyesterett kom til at utbytte vedtatt etter utløpet av kreditorfristen anses som likvidasjonsutdeling slik at aksjonærene blir ansvarlige for udekkede forpliktelser innenfor det de har fått utdelt.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Ny regnskapsførerlov bør legge til rette for revisorer som vil drive regnskapsføring

Revisorforeningen: Ny regnskapsførerlov bør legge til rette for revisorer som vil drive regnskapsføring

Det må legges til rette for at den betydelige regnskapskompetansen som finnes hos revisorene, også kan utnyttes til regnskapsføring. Dette er et sentralt budskap i Revisorforeningens høringssvar til ny regnskapsførerlov.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok