Velkommen til Scansør Revisjon

Vi holder til i Fredrikstad og Halden. Vi utfører lovbestemt revisjon og konsulenttjenester. Vi ser det som vår oppgave å være en verdifull rådgiver for våre klienter.

Vi kan tilby digital signering av årsregnskap og årsberetning ved bruk av bank ID.

Klientmassen er hovedsaklig små og mellomstore bedrifter, men vi har også lang erfaring med storbedrifter
Størstedelen av våre klienter har tilhold i Oslo og Østfold innen forskjellige bransjer.
Vi har også svenske og danske foretak i vår portefølje.

Lang erfaring - høy kompetanse - sentral beliggenhet

Med vekt på god service

Nyheter

Følg oss på sosiale medier og få siste nytt

Revisorforeningen: Fremtidens selskapsrapportering

Revisorforeningen: Fremtidens selskapsrapportering

Arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Revidert nasjonalbudsjett 2018 - avgift

Revisorforeningen: Revidert nasjonalbudsjett 2018 - avgift

I revidert budsjett foreslås enkelte endringer som gjelder avgift.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Revisorforeningen: Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Revisorforeningen støtter at arbeidsgiver får plikt til å lønnsrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips. Vi er imidlertid kritiske til at konsekvensene for arbeidsgiver er for dårlig utredet.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Ideelle organisasjoner og foreninger

Revisorforeningen: Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner og foreninger kan omsette varer og tjenester uten merverdiavgift når vederlaget mottas i form av medlemskontingenter, og omsetningen skjer som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: NRS gjenopptar arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard

Revisorforeningen: NRS gjenopptar arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har gjenopptatt arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard for øvrige foretak. Regnskapsstandardstyret skal arbeide videre med standarden innenfor rammen av gjeldende regnskapslov.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Kan Utdanningsdirektoratet pålegge små skoler å utarbeide årsberetning?

Revisorforeningen: Kan Utdanningsdirektoratet pålegge små skoler å utarbeide årsberetning?

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven som innebærer at små foretak ikke lenger plikter å utarbeide årsberetning. Tross lovendringen mener Udir at friskolene og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 fremdeles skal utarbeide årsberetning.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Uforståelig at regjeringen ikke vil ha sertifisering og offentlig tilsyn med kommunal revisjon

Revisorforeningen: Uforståelig at regjeringen ikke vil ha sertifisering og offentlig tilsyn med kommunal revisjon

Revisorforeningen hadde et tydelig budskap da de møtte Stortingets kommunalkomite til høring om ny kommunelov.

Les hele på Revisorforeningen

Revisorforeningen: Meningsløs kvitteringsplikt

Revisorforeningen: Meningsløs kvitteringsplikt

Bokføringsreglene stiller nå et absolutt krav om utskrift av kvittering ved alle kontantsalg. Salg skal ikke fysisk kunne gjennomføres uten at kunden mottar en kvittering – uavhengig av om kunden vil ha den eller ikke.

Les hele på Revisorforeningen

Tollbodbrygga 2, Fredrikstad